turnus-12018.pngturnus-22018.jpgturnus-32018.jpgturnus-42018.pngturnus-52019_2.jpgturnus-62019.jpgturnus-72018.jpgturnus-82019.jpg

Prowadzę działalność w zakresie organizacji turystyki i obsługi ruchu turystycznego od roku 1991. W oparciu o długoletnie doświadczenie w pracy przewodnika górskiego, jak również pilota wycieczek krajowych i zagranicznych trafnie oceniam potrzeby i oczekiwania turystyki w Polsce, głównie jeżeli chodzi o jej treści poznawcze. Staram się do tych właśnie potrzeb dostosować swoją działalność.

Doceniając fenomen kulturowy Europy Środkowej, Bałkanów, jak również regionu Zakaukazia i Azji Środkowej,  tutaj właśnie staram się umiejscowić większość swojej oferty, jako że teren ten jest szczególnie wdzięczny dla turystów pragnących jak najciekawszych treści krajoznawczych, a ten cel jest mi najistotniejszy przy planowaniu kierunków penetracji turystycznej.

Część działalności "Tourist Track" stanowi także oferta dla szkół. Czternastoletnie doświadczenie wywodzące się z pracy w szkole pozwala rozeznać potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, a jednocześnie wyznaczyć treści wychowawcze, którymi to cechami winna się wyróżniać każda profesjonalna wycieczka szkolna. Wszak dzieci i młodzież turystyki uczą się już teraz.

Nie można nie wspomnieć o królewskim Krakowie, ponieważ działalność "Tourist Track" to również turystyka przyjazdowa do Krakowa, jak również praca przewodnicka po zabytkach naszego Grodu, dająca możliwość lepszego poznania jego historii i roli kulturowej dla dziejów państwa polskiego.

Pragnę nadmienić, iż zgodnie z Ustawą o Turystyce nakreślającą obowiązek odpowiednich gwarancji ze strony organizatorów wycieczek, posiadam Zezwolenie Marszałka Województwa Małopolskiego nr D/39/99/123/2004 i wpisany jestem do  Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 01490.

Z turystycznym pozdrowieniem,
Olek Dymek

© Usługi Turystyczne „Tourist Track”- mgr Aleksander Dymek - Wszystkie prawa zastrzeżone
powered by Joomla! | Joomla templates by a4joomla | implementation by